logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us
 

Delight

Från kund till ambassadör!
Time toDelight!

När ni nu lyckats förvärva en kund så är vikten på att göra steget från köpare till användare så enkel som möjligt. Samtidigt är det lika viktigt att visa värdet med tjänsten eller produkten så kunden försäkrar sig om att det gjort rätt. Det ska vara en lika positiv känsla att kommunicera och få information från er som att bli kund hos er.

När er kund väl kommit igång och börjat använda er tjänst eller produkt är det åter igen viktigt att påvisa fördelarna och det positiv. Det blir allt vanligare att nya användare inte är riktigt så aktiva som man kanske hoppats på vid köptillfället. Därför är det viktigt att ni är med kunden ofta i början och gör användarupplevelsen så enkelt och positiv som möjligt.

Så får ni kunder som älskar era tjänster eller produkter och i sin tur rekommenderar er till sina vänner.

Nu har er kund både köpt och kommit igång med er tjänst/produkt. Förhoppning är att dom redan nu också börjat se fördelarna med er.
För många slutar resan här, ack så fel, det är nu lika viktigt at fortsätta kommunicera med er kund och fortsatt ge värdefull information. Information som kan hjälpa till att nyttja era tjänster och produkter till maximal effekt men också information som de gärna delar med sig av. Detta hjälper er att skapa ambassadörer av era befintliga kunder, för det finns inget bättre än kunder som är ambassadörer.

Apple Iphone home app
Ladda ner vår guide för att göra din kund Delighted!
Kontor