logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us
Marketing Automation strategi

Vad är nycklarna till en framgångsrik Marketing Automation strategi?

Det finns flera viktiga parametrar för att skapa en framgångsrik Marketing Automation strategi. Men det finns två stycken som är extra viktiga att komma ihåg när du tar fram din Marketing Automation strategi. Som i ett senare skede kan skalas upp och utvecklas med dina kunder.

(1)

Kom ihåg att Marketing Automation inte gör marknadsföring och lead generation för dig. Men kan hjälpa till att skala dina redan framgångsrika insatser. Det första steget är att bygga en pipeline med bra leads. Detta genom relevant, optimerat innehåll som talar direkt till dina prospekts behov och utmaningar. Det är här som Inbound Marketing blir byggstenarna i din marknadsföringstratt.

(2)

“Centrera era marknadsföringsmeddelanden runt den verkliga personen.”

Detta betyder att vi borde behandla alla som riktiga personer, inte som ett fragmenterat i ett verktyg för e-post eller sociala medier etc. Om vi ​​kan utnyttja alla marknadsföringsverktyg, kanaler och beteendeuppgifter som vi har tillgängliga. Då kan vi skapa en komplett bild av en person och då också vårda och hjälpa personen på bästa sätt. Baserat på deras unika utmaningar och intressen och inte bara baserade på vilka e-postmeddelanden som personen öppnar eller klickar på. 

Vill du veta mer om hur du kan skapa en bra och effektiv använda Marketing Automation strategi? För att skala upp din verksamhet. Skriv eller ring till oss så tar vi en analys av din verksamhet för se om Marketing Automation passar dig.

No Comments

Post a Comment