logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us

Tre punkter om varför du bör använda Facebook-pixeln

Optimera Facebook kampanj

Tre punkter om varför du bör använda Facebook-pixeln

En av de främsta möjligheterna som Facebook-pixeln ger dig är du kan mäta och analysera dina annonser och att dem visas för rätt personer. Bra bildmaterial, relevanta målgrupper och ett tydlig budskap är saker som hjälper till så din annons är som mest effektiv, men med Facebook-pixeln så kan du mäta hur effektiva dina annonser är, vilket är en väldigt viktig del i annonsering på Facebook.

  • Bättre resultat på dina kampanjer

Facebook-pixelns främsta funktion är att se till att Business Manager och Ads manager kommunicerar och läser av beteendet på din din hemsida. Genom pixeln så öppnas möjligheter för att prioritera din budget för mest optimala resultat.

  • Effektiv remarketing

Med hjälp av en Facebook-pixel så kan du se vad dina besökare har för beteende på hemsidan, detta ger Facebook möjligheten att veta vilka som utför vad och vad besökaren vill och inte vill. Det är även möjligt att vid remarketing utesluta kunder som redan har köpt en vara, vilket gör att ditt företag undviker att tjata ut kunden med samma annons om och om igen. Samtidigt som ni slipper betala för annonser som inte ens är relevanta för besökaren, så ni fördelar helt enkelt er annonsbudget bättre.  

  • Mätning och optimering

Genom händelsespårning får ni information om hur era konverteringar och försäljning är, samt hur ni kan optimera den för att få bättre resultat för era annonser. Facebook-pixeln ger dig möjlighet att tolka handlingar som besökare gör på din hemsida för att sedan utnyttja denna data till annonser på Facebook. Du kan se vilka personer som besökaren din sajt, vilka sidor de kollar på, hur länge de besöker sidan och vilka konverteringar personen gör. Genom att mäta detta så går det att skapa väldigt pricksäkra annonser på Facebook vilket ger ökad effektivitet på hemsidan.

Hur du skapar Facebook-pixeln

För att kunna installera Facebook-pixeln behöver du ha en webbplats för företaget och du behöver kunna uppdatera webbplatsens kod.

  1. Gå till Pixlar i Ads Manager
  2. Klicka på “Skapa en pixel”
  3. Välj namn för pixeln. Du kan endast ha en pixel per annonskonto, så välj ett namn som speglar ditt företag.
  4. Godkänn villkoren.
  5. Klicka på “Skapa pixel”

Hur installerar jag Facebook-pixeln på Facebook

Efter att du har skapat din Facebook-pixel så ska den implementeras på alla dina sidor på din hemsida, alternativt att du implementerar den i sidmallen. Ska du mäta konverteringar så måste händelsespårning implementeras. Det krävs kunskaper inom programmering men vissa färdiga lösningar såsom WooCommerce kan det implementeras väldigt enkelt, då de erbjuder en direktinstallation av händelsespårning.

Behöver du hjälp med att installera din Facebook-pixel eller med din annonsering på Facebook så är du välkommen att höra av dig till oss på Autogrowth.

No Comments

Post a Comment