logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us

Fem tips när du skapar en CTA

Fem tips när du skapar en CTA

CTA eller Call-to-action är den aktivitet du vill en besökare på landningssidor och webbplats eller mottagaren av ett e-postutskick ska utföra. En CTA kan se olika ut, det kan vara en bild, en länk eller en knapp. Om man dirigerar sin trafik till en landningssida så är CTA:n väldigt viktigt, då det är där som konverteringen sker. I denna artikeln går vi igenom fem tips som är bra att gå efter när du skapar din Call-to-action.

I grunden handlar det hela om att vara så tydlig som möjligt. Du vill att besökaren ska göra en viss sak, gör det så enkelt som möjligt för besökaren att göra det. Om du missleder besökaren så är risken stor att personen inte utför just det som du vill ska utföras på webbplatsen.

  • Kort och relevant text

När du skapar texten till din CTA så skapa en text med få ord, låt besökaren få reda på vad du vill ska utföras på så få ord som möjligt. “Ladda ner whitepaper”, “Prenumerera på vårt nyhetsbrev” är två exempel som vi ofta ser, båda två uppmanar till handling som är det primära. Att ge information ska webbsidan göra och inte en Call-to-action, låt hemsidan besvara alla frågor så fungerar CTA-knappen som effektivast. Lägg gärna till ett tidsaspekt i texten, “ladda ner kopian nu” eller “redan idag” för att få lite fart på besökaren.

  • Skriv i första person

När det kommer till text så är ett effektivt verktyg att använda orden “du” eller “din”. Det skapar känslan att du talar till varje individ personligen. Så skriv i första person när texten närmar sig CTA-knappen för att vara så effektiv som möjligt. T.ex. “Visa mitt SEO-test” iställer för “Visa ditt SEO-test”.

  • A/B-test

A/B-test är ett effektivt sätt att se vilken CTA som ger bäst resultat. Testa två versioner av din landningssida och använd den som ger bäst resultat. Det finns flera verktyg på marknaden som du kan använda för att ta reda på vilken version som är bästa, Google Optimize är en av dem. Tänk på att samla in ordentligt med data för att få ett rättvist resultat, sikta på minst 250 konverteringar per version. Testa olika delar av din webbsida med A/B-tester, t.ex. CTA-knappen, testa färg, storlek, text, osv..

  • Framhäv knappen

Gör så att CTA-knappen står ut från sin omgivning. Har du en grå hemsida så är det inte optimalt att låta knappen vara grå. Den ska dra till sig ögonen hos besökaren, den ska stå ut och uppmana till en handling. Låt det vara lite luft runt om knappen så att knapp och resterande innehåll på webbsida/landningssida inte går ihop. Placeringen kan variera men oftast placeras den i slutet av sidan, då man har gett besökaren informationen först.

  • Analysera

Analysera datan som du får in, här bör du använda Google Analytics men det finns såklar andra verktyg. Följ upp vad som händer på din hemsida, fungerar dina CTA:s eller behöver dem optimeras. Prenumererar besökaren på dina nyhetsbrev eller inte? Om inte så kan det vara bra att se över innehållet på sidan och sin CTA-knapp.

Tänk på dessa fem tips när du skapar en Call-to-action. Sen såklart så måste en knapp se ut som en knapp, det kan inte bara vara text i kanten av hemsidan. Skapa en knapp med tydliga kanter och gärna lite skugga så den “poppar” ut lite. Lycka till!

 

No Comments

Post a Comment