logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us

SSL, vad är det och behövs det verkligen?

SSL-säkerhet på nätet

SSL, vad är det och behövs det verkligen?

Man läser om SSL-certifikat på nätet och hur viktigt det är att skapa säkerhet på webbsidan, speciellt för e-handlare. SSL är ett kommunikationssätt eller protokoll som kom redan på 90-talet och utvecklades av Netscape.

Certifikatet är ett kommunikationssätt mellan webbserver och webbläsare. Det ser till så att informationen som skickas mellan dessa två platser är säker, detta märks med ett hänglås i adressraden. Men om anslutningen inte är säker så varnar webbläsaren istället för delar eller hela hemsidan, det kan bland annat vara ej betrodda källor. SSL skapar mer trygghet, då besökarens sekretess kommer i första hand.

SSL fungerar som tre stycken nycklar, en publik, en privat och en nyckel för utfärdaren.
Utfärdarens nyckel är till för att skapa tillit, du litar på dem, precis som du litar på certifikatet de utfärdar. Det finns flera utfärdare att välja mellan men några populära är, GoDaddy, Comodo och Symante, dessa jättar signerar och verifierar certifikatet så det är korrekt efter alla sina regler. Den privata nyckeln är till för att dekryptera data och den publika nyckeln är till för att kryptera data. Dessa två nycklar är till för att komma överens om hur kommunikationen ska se ut. Informationen som skickas mellan nycklarna (mellan webbläsare och webbserver) krypteras med så pass tung teknik så att det skulle ta så pass lång tid att dekryptera informationen så den inte är aktuell längre.

Hur påverkar ett certifikat webbplatsen och dess besökare?

Om det finns ett formulär av något slag på webbsidan så är det en stor fördel att ha ett certifikat. Ett formulär kan vara allt från en inloggning, kassan eller ett kontaktformulär, allt som samlar in information och skickar vidare den till servern. Med hjälp av ett certifikat så anses informationen som skickas vara säker.

Alla webbsidor kan ha ett certifikat, vare sig webbsidan har ett formulär eller inte. Webben har kommit långt med just punkten för certifikat, Google ger bland annat fördelar för webbsidor med certifikat. Som ägare för en webbsida så bör man lägga hela webbplatsen bakom SSL, istället för vissa sidor. Det ger besökaren större trovärdighet direkt, istället för att först se SSL-certifikatet vid kassan.

Vad ska man tänka på när man skaffar ett certifikat?

Det finns några saker att tänka på när man skaffar ett certifikat, dels för det finns flera olika certifikat att välja mellan, men de olika certifikaten gör också olika saker. 

  • Laddningstiden. Beroende på vilket certifikat du använder så kan ta en stund för webbserver och webbläsare att kommunicera ibland, detta gör att laddningstiden kan påverkas negativt.
  • Tredjepart. Det är inte alla webbtjänster som tillåter certifikat för sina plugins. 
  • Indexering. När ett certifikat aktiveras så kan man märka av ett tapp i den organiska trafiken. Detta för att sökmotorerna behöver hitta tillbak till sidan igen, det går att hjälpa sökmotorerna med hjälp utav sitemaps och korrekta ompekningar.
  • Rapporter. Google analytics rapporter kan innehålla mindre information om t.ex. Vilka sökord besökarna har använt.

Behöver du hjälp med ditt val av certifikat eller har andra tekniska frågor? Kontakta oss på Autogrowth så hjälper vi dig i rätt riktning.

No Comments

Post a Comment