logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us

5-Stegs Workshop

Vårt tjänster

5-Stegs Workshop

För att lyckas skapa digital tillväxt idag är krävs det att man har en tydlig bild av fem delar av verksamheten.

Vi har därför tagit fram fem workshops för att hjälpa och guida er i arbetet att förstå dessa områden och hur ni ska arbeta bör arbeta med dem i er organisation.

 

I denna white paper går vi genom de fem workshops som speciellt tagit fram för att hjälpa er få 100% koll på dessa kritiska områden för att ni ska lyckas

5 workshops – vägen till digital tillväxt.

1. Kund Personas & Segmentering
2. Kanaler
3.Content
4. Automatisering
5. Analys & Optimering

Varje workshop utgår vi från de fem stegen för marknads research. Definiera problemet, utveckla din research plan, samla relevanta uppgifter och information, analysera data och rapportera resultat och slutligen vidta åtgärder.

Vi genomför ett förarbete inför varje workshop, vi har dialoger med olika avdelningar inom er verksamhet samt med existerande och tidigare kunder. Vi ser även över relevanta system och nuvarande strategier och kanaler. Detta ger oss en tydligare bild av nuläget och vilket fokus vi bör ha under respektive workshop.

1. Kund Personas & Segmentering

Kund Personas.

Marknadsundersökningar och kundproxy är förutsättningar för en kund personas workshop. Vi genomföra kvantitativa marknadsundersökningar eller kvalitativa kundintervjuer i förväg, analysera och sammanställa researchen och vara redo att presentera resultaten i början av workshopen.

Under sessionen räknas det som kundproxy, den person som representerar kundens bästa.

Såväl som marknadsförare, intressenter, produktchefer, försäljare och dev-representanter bör delta i en personalverkstad. Vi önskar att hålla antalet under sex. Autogrowth är facilitator, eftersom det inte är en bra idé att försöka att fungera som kundens proxy (ni) och facilitator samtidigt.

En noggrann kund persona workshop, inklusive profilbyggnad och persona övningar, kan ta upp till två dagar. Om du bara vill få bare minimum och börja spring, planerar vi in minst fyra timmar, inklusive två timmars marknadsundersökning och två timmars workshop tid för att bygga persona profilerna.

Segmentering

Lek med tanken, vem som skulle kunna använda din tjänst/produkt. Den gruppen människor är din marknad. Låt oss säga att du gör en matlagningssida – du kanske har en målmarknad på … som behöver hjälp med sin matlagning och är bekväm med en bärbar dator i köket.

Inte alla på din marknad är desamma. Det kommer vara:

Olika könen, Olika åldrar, Olika platser, Matlagning i olika miljöer Matlagning för olika människor, Olika nivåer av matlagningsförmåga

… och så vidare.

Du kan titta på din marknad på alla dessa olika sätt och dela upp det så att du kan förstå det bättre. Till exempel:

Män kvinnor

0-6, 7-12, 12-15, 15-25, 25-35, 35-45, 45-55, 55+

USA, EMEA, Asien

Hemma, på jobbet (dvs professionellt), i ett litet kök, i en stor

Matlagning för sig själv, matlagning till en annan, matlagning för en familj, matlagning för en grupp människor

En professionell, en vanlig kock med talang, en medioker, enstaka kock, en blunderer i köket.

Detta kallas segmentering.

Vi har hittat på dessa –  De är en utgångspunkt och de måste valideras med viss data. Du kan göra det genom att intervjua potentiella kunder, göra undersökningar eller granska data från en produkt du redan lanserat. Uppgifterna kommer att bekräfta eller neka dina segment och hur man delar upp dem. Du kan till exempel upptäcka att kockar i ett litet kök och ett stort kök beter sig ungefär på samma sätt så det behöver du inte oroa dig för. Å andra sidan kan du upptäcka att kockar som tjänar annorlunda letar efter olika typer av recept, så det är viktigt att undersöka en segmentering som du inte redan hade.

Det är frestande att tänka – varför ens göra detta? Du känner säkert din marknad ganska bra,  tillräckligt bra för att få fram en lista från ditt eget huvud och ha ganska mycket rätt. Här handlar det inte om det 90% du får rätt som betyder något. Det handlar 10% som kommer att överraska dig. Det kommer att skilja dig från din konkurrenter och det är här ni kommer att vinna.

För att skapa tydliga kund segment och lyckas med en workshop, inklusive intervjua potentiella kunder, göra undersökningar eller granska data från en produkt du redan lanserat. Detta kan ta upp till två dagar. Om du bara vill få bara minimum och börja springa, planerar vi in minst fem timmar, inklusive tre timmar av kundintervjuer samt data analys och två timmars workshop tid för att bygga persona profilerna.

2. Kanaler

När det gäller din marknadsföringsstrategi för kanaler, är det dags att inte förlita sig enbart på word of mouth.

Ökningen av sociala nätverk och sofistikerade digitala marknadsföringsplattformar har omformulerat reglerna för marknadsföringsstrategi, även för leverantörer av tekniklösningar som ännu inte har skapat en formell marknadsplan. Allt fler utformar företagen sina åsikter om sina olika teknikalternativ.

Om du tittar på hur kunderna köper, inträffar tre femtedelar av köpcykeln innan prospektet ens kontaktas.

Facebook, Twitter, LinkedIn och andra sociala nätverk har hjälpt till att göra mer kostnadseffektiva marknadsresurser tillgängliga för mindre företag, men ditt företag kommer att behöva spendera lite pengar på att utveckla och genomföra sin marknadsföringsstrategi.

Inför kanal workshopen så går vi på Autogrowth igenom de kanaler ni idag jobbar i och de kommunikationssätt och verktyg ni hittills lyckats bra i och mindre bra i.

Förberedande skapar vi oss en bild av hur ni traditionellt har arbetat med marknadsföring både digitalt och med traditionella medier.

Under workshopen går vi tillsammans över hur med er hur ni idag kommunicerar med era prospekt, leads och kunder. Hur ni arbetar med att konvertera prospekt till kunder samt vidare till leads i respektive kanal. Hur har era resultat sätt ut och hur kan vi optimera era starkare kanaler, tillsammans arbetar vi även fram starkare strategier för de svaga kanalerna. Vi ser även om det är kanaler ni kanske ska undvika, alternativt använda mindre.

Detta tar vanligtvis en halv dag. Vi planerar vi in minst sex timmar, inklusive två timmar av förberedelse och genomgång av era aktiva kanaler idag. Fyra timmars workshop tid för att optimera och skapa nya strategier.

3. Content

Content handlar enkelt om värde, att kommunicera värdefullt innehåll till era prospekts, leads och kunder.

Det är idag väldigt utmanande att nå ut med sitt content och få sin önskade publik att ta del av den och uppskatta den. Det produceras mer content idag än någonsin tidigare och som mottagare konsumerar vi över 11 timmar av film, ljud och text per dag.

Det är därför mer viktigt än någonsin att skapa rätt content till rätt publik. Riktat innehåll, här är vårt hjälpmedel just kund personas och segmentering.

Som nämnt så handlar det om att skapa värde, alltså relevant innehåll för rätt målgrupp som ger dem kunskap, information eller nöje om ett område de faktiskt är intresserade av.

Hur kan vi lyckas med det är vad vi jobbar med i denna workshop.

Vi mappar typ av innehåll mot era kund personas och segment. Detta kan vara typ av vara eller tjänst, värde det skapar för den individen eller organisationen. Gör det situationen lättare eller skapar det mer möjligheter?

Valen är många men lika så möjligheterna för er som företag att sticka ut från era konkurenter och lyckas skapa en genuin och nära relation till era leads och kunder.

För lyckas med en workshop för content, inklusive gå igenom tidigare innehåll och kommunikation kan ta upp till tre dagar. Om du bara vill få bare minimum och börja springa, planerar vi in minst sex timmar, inklusive två timmar av genomgång av tidigare kommunikation inför workshopen.

4. Automatisering

Det finns en hel del diskussioner om att köpa marknadsautomatisering, men vi ser mindre ofta information om genomförande strategier och vad man ska göra efter go-live. Genomförandet av en marknadsförings automatiseringslösning är bara början på att uppnå marknadsföring storhet. Så många företag väljer en teknik och får alla taggade för stora förändringar, bara för att förlora ånga.

Vi börjar med att se över de verktyg och lösningar ni arbetar med idag. Dom strategier ni kanske redan börjat med och hur det har förändrat ert arbetssätt hittills.

En överblick över de förväntningar ni hade på automatisering och KPI ni satt upp för att mäta detta.

Om ni inte redan har ett verktyg eller en lösning så börjar vi istället med att se över de behov ni har idag, vilka delar av marknadsföringen och kommunikationen ni faktiskt kan och vill automatisera.

Därefter sätter vi upp KPI och mät tal som vi kan följa upp er automatisering med.

De strategier vi implementerar och delar som vi väljer att automatisera avgör både workshopens längd och innehåll. Men kan som exempel innehålla, e-post drip kampanjer, Lead Generation, segmentering i systemet, Lead scoring, Lead Nurturing och Lead Routing.

Workshopen tar vanligtvis två dagar. Men kan kortas ner till en heldag beroende på behovet av automatisering och om ni vill få hjälp med övergripande strategier eller också uppsättning av regler i systemen.

En heldag är fördelat över sex timmars workshop med två timmar förberedande för genomgång av de system som ni har idag och önskar automatisering inom eller med.

Det tillkommer dessutom fyra timmar av optimering följande kvartal efter automatiserings workshopen. Då vi ser över de regler och automatisering vi skapat och optimerar dem för ökad prestation och konvertering.

5. Analys & Optimering

Femte och sida steget i workshop serien är analys & optimering. Här ser vi enkelt över hur samtliga workshops och framtagna strategier har fungerat och vilken påverkan det har givit. Både på arbetsflödet och arbetssättet men även hur mycket trafik, leads och eventuella kunder det har givit er.

Inför denna workshop behöver vi därför få input från era medarbetare som har varit involverade och de arbetsroller som påverkats av förändringarna. Vi behöver även se över just trafik, konverteringsgrad.

Samtidigt försöker vi också gå igenom delar av det nya innehållet (content) ni skapat och hur det mottagits i de kanalerna som ni nu arbetar i.

Här kommer vi alltså komma med feedback på hur arbetet har genomförts samt hur det kan förbättras eller justeras.

Beroende på hur resultatet är inom de olika områdena så gör vi justeringar och optimeringsarbete för att vidare få ökat resultat i trafik, konvertering och tillväxt.

Denna workshop sker normalt sätt efter ett kvartal efter att automatiserings workshopen har avslutats och sker ibland i samband med automatiserings optimeringarna.

Vi kommer löpande de närmaste tolv månaderna även att följa upp kvartalsvis för att hjälpa och guida er i hur ni själva arbetar med optimeringsarbetet och fortsätter utveckla er strategi och ert arbetssätt.

Workshopen tar i normala fall en dag. Vi kan även göra denna över sex timmar där två av timmarna är förberedande på distans där vi

går över resultatet för de senaste kvartalet i förväg.

 

Vad händer sen?

Efter den femte workshopen så återkommer vi som nämnt ovan varje kvartal för en analys och optimeringsarbete. Vi finns självklart även tillgängliga för ytterligare hjälp under denna perioden och vidare framöver.

Autogrowth kan vidare hjälpa er att planera conent kalender, event kalender, bygga email drip kampanjer, implementera verktyg och lösingar samt mycket mer.

Vi tror på långsiktiga samarbeten och ser gärna att arbetet forsätter nära mellan kund och Autogrowth.

På vår hemsida www.autogrowth.se kan ni läsa mer om oss och våra tjänster samt komma i kontakt med oss.

No Comments

Post a Comment