logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us

A/B-test och hur använder man det?

A/B-test

A/B-test och hur använder man det?

Vad gör du när ditt email inte öppnas? Det kan vara på grund av en tråkig ämnesrad, eller att din whitepaper inte laddas ned på grund av ett dåligt formulär?

Det är verkligen ingen rolig tanke att leka med för dig som arbetar med marknadsföring, att veta att ens besökare inte orkar ta till sig din guide som du har lagt över tio timmar att skapa och designa. I det här blogginlägget ska jag berätta om A/B-test – den resultatfokuserade testmetoden som hjälper dig att ge rätt information vid rätt tillfälle.

Vad är A/B-test?

A/B-test används i grunden för att optimera webbsidor, men det går att applicera på nästan allt från email till annonser och formulär. Det handlar kort och gott om att förenkla och förtydliga. Ett A/B-test är ett randomiserat experiment med två förslag som testas mot varandra.

Se till att ha koll på syftet och målet med testet och vad du tror du kommer få ut testet, så du senare kan använda det till att optimera. Du formar en hypotes, t.ex. ”genom att lägga till en video för vår
e-signatur avtal tror jag kommer öka konverteringen med X % ”. Därefter delar du upp trafiken för dina avtal, hemsida, formulär, o.s.v. Så en del av besökarna går till din vanliga hemsida medan resterande går till ditt test.

Utfallet är enkelt, den variant som ger bäst resultat är den du väljer. För att få ens testande till nästa nivå så kan man enkelt utföra ytterligare tester för att optimera det en gång till. Ett vanligt mål med A/B-tester är att öka konverteringen och därmed göra ens leads hetare.

Vad kan man testa?

Man kan testa väldigt mycket med hjälp utav A/B-tester, ett vanligt misstag är dock att man vill för mycket och har för bråttom. Var noga med att endast testa en sak åt gången och låt det ta tid, testar du flera saker på en och samma gång så kommer resultatet bli otydligt och du vet inte vad som gav vad. Här kommer några exempel på vad du kan testa.

Rubriker på e-post, detta kan direkt öka öppningsgraden på mejlet.

Formulär – det är vanligt att formulär blir ganska dystra och tråkiga. Testa att ändra med texter eller lägg till en iögonfallande bild för att se om du drar besökarens uppmärksamhet.

Design – ändra färger, tydliggör dina knappar, är dem tydliga och tillräckligt stora för att kunna klicka på i mobil.

 

Vill du starta med A/B-tester? Kontakta oss så hjälper vi dig igång.

No Comments

Post a Comment