logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us

Vad är en självkörande bil?

Storstad

Vad är en självkörande bil?

Företag efter företag inom motorsektorn meddelar att de satsar på självkörande bilar. I princip alla bilföretag satsar mer på att självkörande bilar, då allt annat blir oundvikligt. Därmed ser vi stora och tunga investeringar och initiativ från olika spelare inom branschen.

I den här artikeln kommer vi gå igenom vad en självkörande bil är för någonting. 

Det finns 5 nivåer autonomi inom självkörande bilar.

0. No Automation
1. Driver Assistance
2. Partial Automation
3. Conditional Automation
4. High Automation
5. Full Automation

Vi kommer få se fler och fler bilar som närmar sig steg 5, men redan idag så kan vi välja bilar med steg tre och steg fyra i. Det betyder att fordonet säkert kan framförhålla sig under specifika förhållanden, men föraren måste vara beredd att gripa in när bilen är uppkopplad. Bilen kan köra sig själv på motorvägen men behöver att föraren att ta kontroll när bilen kommer ut från motorvägen, det är det vi kallar delvis självkörning.

Men vad är de olika stegen då? Jo det ska vi gå igenom här under

1 Driver Assistance

Några små styr eller acceleration uppgifter utförs av bilen utan mänsklig interaktion, men allt annat är under mänsklig kontroll.

2. Partial Automation


Nivå två är som fartkontroll eller original-autopilot system som på vissa Tesla-fordon, bilen kan automatiskt ta säkerhetsåtgärder, men föraren behöver hålla sig vaken vid ratten.

3.Conditional Automation


Nivå tre kräver fortfarande en mänsklig förare, men människan kan använda vissa “säkerhetskritiska funktioner” under vissa trafikförhållanden. Detta medför några potentiella faror då människor passerar de viktigaste uppgifterna att köra till eller från själva bilen. 

4. High Automation


Nivå fyra är på nivån där det börjar hända en del, Tesla hävdar att deras pilar är här men att infrastrukturen runt om självkörande bilar inte är helt klar och därmed går det inte att använda bilarna fullt ut. Steg fyra är en bil som kan köra sig själv nästan hela tiden utan någon mänsklig kontroll, men kan programmera bilen att inte köra i vissa områden eller under svåra väderförhållanden. Nivå fyra är en bil du kan sova i.

5. Full Automation


Nivå fem innebär full automation under alla förhållanden.

Eftersom dessa nivåer eller steg inte förklarar så mycket för människor utanför branschen, pratar biltillverkare ofta inte om sin teknik i dessa specifika termer. Det stora löftet för människor är antingen en bil som kan köra sig på motorväg (nivå 3) eller bilar som kan köra nästan överallt, så länge du bor i ett storstadsområde (nivå 4). Något som kan vara bra att veta är att när människor refererar till “självkörning” så refererar personen till nivå 3 och 4 i dagens tid.

No Comments

Post a Comment